Isolering med stenull

Stenull är en sorts mineralull som ofta används för isolering av olika slag. Generellt tillverkas stenull av den mörka och basiska bergarten diabas genom att fibrer extraheras från den smälta massan som skapas då man smälter samman bergsämnet med koks.

Stenull är ett vanligt material inom många områden, där syftet oftast är isolering av bland annat värme eller ljud. Att materialet ofta används för värmeisolering beror på dess låga skrymdensitet, då materialet till större delen består av luft. Materialet får goda egenskaper för värmeisolering genom att luften hålls stilla. Detta innebär däremot att isoleringen måste skyddas mot tryckskillnader som skulle kunna ge upphov till att kall eller varm luft strömmar genom stenullen. Därför kan det man behöva skydda stenullen med exempelvis träfiberskivor eller papper på de områden som behöver skyddas.

Ett annat vanligt användningsområde är som isolering i brandskyddande konstruktioner. Eftersom materialet är både värmeisolerande och obrännbart passar stenull väldigt bra för brandisolering. I vissa fall bör man dock använda stenullen tillsammans med andra material eftersom det är möjligt att heta brandgaser kan passera materialets struktur. Därför är det inte ovanligt att vissa brandskyddande konstruktioner använder stenull med lite högre skrymdensitet, även om detta innebär att stenullen får högre värmeledningsförmåga.

Eftersom stenull dessutom har goda ljudabsorptionsegenskaper, används materialet även för att isolera ljud. Ett vanligt användningsområde är mellan till exempel innerväggar mellan rum, där man inte har högt behov av värmeisolering. Dessutom förekommer materialet även som isolation till bland annat vägg- och takisolering, ljuddämpande innertak samt rör- och kanalisolering. Ibland används stenullen även för att bromsa värmetransporter under byggnader.

Däremot bör man vara försiktig då man använder stenull som isolering. Detta beror på att fibern som stenullen består av kan orsaka damm i vissa områden. För att undvika hälsorisker bör man därför vara noggrann med vart och vad man hade planerat att använda stenullen till.

Vindsluckor med stege

Vindslucka med stege

Det finns en otroligt mängd olika villor med flera våningar i Sverige. Det ger plats åt en vind som man brukar kunna använda till det mesta. Vissa väljer att förvara saker där medan andra väljer att inreda vinden och använda den som ett extra sovrum eller liknande. När man har en vind kan man välja på två olika varianter för att nå den. Antingen har man en trappa upp till vinden för att enkelt komma upp och ner. Det andra alternativet är en vindslucka med stege. För att enkelt förklara vad en vindslucka med stege är för något kan man likna den vid en hopfällbar stege fäst vid en lucka. När man öppnar vindsluckan kommer stegen automatiskt veckla ut sig och ge dig en väg upp till vinden. Det ser ut ungefär som ett dragspel som dras ut.

Det som är fördelen med att ha en vindslucka med stege är att du kommer få stor plats över på våningen under. Det kommer inte längre finnas någon trappa som tar upp en massa plats i onödan. Istället kommer man kunna använda den extra ytan till något annat. När man behöver komma upp på vinden är det enda man behöver göra att fälla ner vindsluckan med stegen och klättra upp. Väldigt smidigt och dessutom skapar det en yta som annars hade gått till att ha en trappa på.

En vindslucka med stege är inte bara ett sätt att skapa mer yta utan kan vara användbart om man lever i ett flervåningshus där man har behov av att komma snabbt upp och ner utan att behöva bygga in en hel trappa. I det fallet är en vindslucka med stege otroligt smidigt och man behöver inte tänka på höga byggnadskostnader för en ny trappa i huset utan kan snabbt och enkelt installera en vindslucka med stege istället.

Att hitta en attraktiv bostad i Lidköping

Att hitta en attraktiv bostad i Lidköping

Att hitta attraktiva bostäder idag kan vara riktigt svårt och ta tid, framförallt om man bor i större städer eller i städer i närheten av storstadsregioner. Lidköping är en stad i Västergtland som allt fler svenskar söker sig till eftersom staden har ett bra läge samt har vacker miljö. Att hitta en bostad kan dock vara problematiskt och man kan behöva leta ett tag innan man hittar något som passar.

Hur man bör gå till väga

För att hitta lediga lokaler i Lidköping samt attraktiva bostäder måste man tänka på hur man ska gå till väga för att hitta det man söker.

Det första man bör göra är att sätt sig ner och fundera på vad det är man vill ha, vad man faktiskt behöver och sedan inom vilken prisklass man kan tänka sig ett nytt hem. Genom att göra detta sparar man mycket tid när det kommer till letande av bostad.

Därefter bör man, så snart det går, ta kontakt med olika hyresvärdar och bli medlem eller bli registrerad hos dem. Detta görs för att man i regel måste tjäna ihop poäng som man får som medlem och som gör det lättare att få bostad. Bostadsköerna är idag långa och därför har många bostadsbolag ett poängsystem.

Genom att personligen kontakta fastighetsbolag kan de hjälpa till med att hitta det man letar efter samt ge tips och råd på vägen. Det kan mycket väl vara så att man har tänkt sig ett specifikt område med en viss typ av bostad till ett visst pris men att hyresvärden säger att det inte är rimligt på grund av läget eller andra orsaker. De flesta hyresvärdar är hjälpsamma och vill hjälpa sina blivande hyresgäster att hitta rätt så att de ska känna sig välkomna och så småning om trivas i bostaden och med hyresvärden.

Varför utföra areamätning?

Varför utföra areamätning?

Areakorrekt är ett företag som kan utföra areamätning av bostäder och lägenheter, de utför även på lokaler och du kommer alltid att få ett korrekt värde. Det kan finnas många anledningar till att du behöver veta arean. Det kan vara vid en bostadsförsäljning, en ombyggnation, hyresförhandlingar, nybyggnationer, samt tvister angående arean. De har utfört över 10 000 areamätningar och kan även hjälpa dig när du behöver det som mest. Du kan boka direkt på deras hemsida så kommer du till den lokal där arean behöver deklareras. Det är vanligt att bostadsrättsföreningar och mäklare anlitar Areakorrekt för att utföra en areamätning, detta är för att det inte ska finnas några som helst frågetecken angående bostadens area eller storlek och det är viktigt att det ser professionellt ut i en försäljning. Om inte arean är uppmätt korrekt så kan man vid ett senare tillfälle vara tvungen att mäta upp den.

Det är även viktigt vid all typ av uthyrning samt vid renovationer. Om man inte har någon koll på hur stor arean faktiskt är så blir det näst intill omöjligt att köpa material. Åtminstone omöjligt att köpa korrekt mängd av ett material och därför kan det spara mycket pengar om man ser till att man har koll på arean. Då riskerar du inte att köpa varken för mycket eller för litet material och du riskerar inte att ett visst typ av material ska ha gått ut ur sortimentet om du behöver köpa mer. Det är även viktigt när du bestämmer hur mycket renovationen ska kosta med ett företag.

Det är alltid viktigt att man har korrekta uppgifter och när du utför en areamätning kan du känna dig helt säker på att du kommer att ha full koll på hur stor din lokal egentligen är, på så sätt kan man lätt undvika missförstånd.