Stenull är en sorts mineralull som ofta används för isolering av olika slag. Generellt tillverkas stenull av den mörka och basiska bergarten diabas genom att fibrer extraheras från den smälta massan som skapas då man smälter samman bergsämnet med koks.

Stenull är ett vanligt material inom många områden, där syftet oftast är isolering av bland annat värme eller ljud. Att materialet ofta används för värmeisolering beror på dess låga skrymdensitet, då materialet till större delen består av luft. Materialet får goda egenskaper för värmeisolering genom att luften hålls stilla. Detta innebär däremot att isoleringen måste skyddas mot tryckskillnader som skulle kunna ge upphov till att kall eller varm luft strömmar genom stenullen. Därför kan det man behöva skydda stenullen med exempelvis träfiberskivor eller papper på de områden som behöver skyddas.

Ett annat vanligt användningsområde är som isolering i brandskyddande konstruktioner. Eftersom materialet är både värmeisolerande och obrännbart passar stenull väldigt bra för brandisolering. I vissa fall bör man dock använda stenullen tillsammans med andra material eftersom det är möjligt att heta brandgaser kan passera materialets struktur. Därför är det inte ovanligt att vissa brandskyddande konstruktioner använder stenull med lite högre skrymdensitet, även om detta innebär att stenullen får högre värmeledningsförmåga.

Eftersom stenull dessutom har goda ljudabsorptionsegenskaper, används materialet även för att isolera ljud. Ett vanligt användningsområde är mellan till exempel innerväggar mellan rum, där man inte har högt behov av värmeisolering. Dessutom förekommer materialet även som isolation till bland annat vägg- och takisolering, ljuddämpande innertak samt rör- och kanalisolering. Ibland används stenullen även för att bromsa värmetransporter under byggnader.

Däremot bör man vara försiktig då man använder stenull som isolering. Detta beror på att fibern som stenullen består av kan orsaka damm i vissa områden. För att undvika hälsorisker bör man därför vara noggrann med vart och vad man hade planerat att använda stenullen till.